การทำงานของเยื่อบุผนังหัวใจในสตรี

ในสถานการณ์สมมตินี้แทนที่จะถือเป็นของเหลวและเกลือมากขึ้น aldosterone อาจก่อให้เกิดปัญหาได้โดยทำให้ความสามารถในการผ่อนคลายของหลอดเลือดลดลง ในความเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์ไม่พบหลักฐานว่าไตซึ่งควรขจัดโซเดียมมากเกินไปเป็นปัญหา ทั้งสองเพศขับออกโซเดียมมากขึ้นเมื่อพวกเขากินมากขึ้นและหญิงจริงขับออกมากที่สุด

ในฟิลด์ความไวของเกลือมีสองแนวคิดหลักหนึ่งคือมันเป็นสื่อกลางโดยไตรักษาเกลือเพิ่มเติมอีกหนึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการผ่อนคลายที่ไม่เหมาะสมของหลอดเลือดในคนที่มีความไวต่อเกลือข้อมูลของเราสนับสนุนแนวคิดที่สอง เมื่อพวกเขาใช้ยา eplerenone ยาขับปัสสาวะที่สกัดกั้น receptor สำหรับ aldosterone และใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจล้มเหลวมากขึ้นแล้วจะช่วยให้ความดันโลหิตและการทำงานของเยื่อบุผนังหัวใจในสตรี