สธ.รณรงค์ ลดใช้ถุง-แก้วน้ำพลาสติก-โฟมบรรจุอาหาร

สธ.ร่วมรณรงค์ ‘ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม’ ให้บุคลากรในสังกัด ลดใช้ถุงและแก้วน้ำพลาสติก งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และคัดแยกขยะมูลฝอย ส่วนกิจกรรมวันนี้เป็นการนำขยะมารีไซเคิลเป็นแฟชั่นสวยงาม

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ ลดใช้พลาสติกมานานแล้ว เช่น การนำปิ่นโตมาใส่อาหาร นำกระบอกน้ำมาใส่ชากาแฟ เพื่อรับส่วนลดจากร้านค้า จัดขยะ4 ประเภท แยกขยะทั่วบริเวณกระทรวงฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทั่วประเทศ ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุง พลาสติก ใช้กระบอกน้ำส่วนตัวแทนพลาสติก แยกขยะก่อนทิ้ง เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ ทำเป็นกิจวัตร นิสัย ร่วมส่งต่อให้ญาติและประชาชน ทั่วไปได้ทราบ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายตั้งแต่ 1ตุลาคม 2561ให้โรงพยาบาล ในสังกัดทุกแห่งรณรงค์ ใช้ถุงผ้าใส่ยา ให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยา เพื่อลดโลกร้อน.