การแข่งขันชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การแข่งขันสี่ภูมิภาคใน 4 จังหวัดคือเชียงใหม่สงขลาขอนแก่นและปทุมธานีในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ผู้ชนะจากภูมิภาคเหล่านี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยรังสิตในจังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าแข่งขันไม่เพียงเตรียมตัวให้พร้อมกับการสะกดที่คาดว่าจะได้พบในรอบนี้ แต่พวกเขาก็ยังคงนิ้วมือขยับตัวไปเพราะโชคยังมีบทบาทสำคัญ

การแข่งขันก็แน่นทุกรอบจนกระทั่งชื่อของ Temchon ถูกเรียกว่าเป็นผู้ชนะแห่งชาติ เขาจะได้รับถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับทุนจาก Education USA และสถานทูตสหรัฐฯในกรุงเทพฯ Temchon ยังรับรางวัลเงินสดมูลค่า 15,000 บาทจาก Magnolia Plus Ginkgo รวมทั้งหลักสูตร TOEFL Total จาก Enconcept ที่ปรึกษาของเขาจะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาทจาก NJ Digital รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาทและหลักสูตร Ultimate Vocab Plus Reading ได้รับรางวัล 5 รางวัล ได้แก่ ทุนการศึกษา 5,000 บาทและหลักสูตร GAT และ O-NET ก่อนรับเข้าศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *